SNIMANJE CEVI

Radimo snimanje cevi sa kamericama koje imaju display
gde se lako ustanovljava uzrok kvarova.


Kao hitne intervencije često nas zovu za otpušavanje kanalizacionih cevi. U tu svrhu potrebna je posebna oprema- CCTV kamera. Posebnom CCTV kamerom vršimo inspekcije kanalizacija i kanalizacionih cevi. Navedenim uređajem se omogućava majstorima neposredni uvid u unutrašnjost cevi čime se postavlja tačna dijagnoza uzroka začepljenja ili pucanja cevi. Na primer pomoću navedenog uređaja moguće je odrediti mesto pucanja cevi što nam omogućava tačnu i brzu intervenciju. Navedeni uređaj omogućava kvalitetnije i brže obavljanje posla i sanaciju cevi što je presudno kod hitnih intervencija.

Ukoliko imate ovakvih problema pozovite nas!